Carols with Passion
Nationale kinderherdenking
De podcast
Leids Kinderkoor
Wodehouse in the Woods
Liedjes van toen
Every Woman
Zuidwest Symphonies
Nationale herdenkingskoor
I will sing you a song
Herdenkingsconcert: Vrijheid
Meisje met de zwavelstokjes
Carols with Passion 2022
Opera Quiz
Cecilia’s Day
Stabat Mater
Matthaus: een Haagse Passie

Over de Stichting

De stichting heeft tot doel:

 • Het bevorderen van de klassieke zangkunst (lied, oratorium, en opera) onder een breed publiek,
 • het stimuleren van nieuw publiek om te luisteren naar klassieke zang,
 • het slaan van bruggen met andere disciplines om een verbreding van uitvoering en publiek aan te gaan,
 • het slaan van bruggen tussen amateurs en professionals met betrekking tot de klassieke zangkunst.

De Stichting tracht deze doelen te bereiken door:

 • educatieprojecten,
 • huiskamerconcerten,
 • projecten met amateurs en professionals,
 • projecten waarin jongeren en ouderen samenwerken.

Bestuur

De stichting heeft momenteel 6 bestuursleden.
De Haagse Passie heeft een strikt beloningsbeleid voor bestuursleden: zij worden niet betaald voor project gerelateerde werkzaamheden.

Voorzitter: Frank de Ruyter
Secretaris: Marieke Morshuis
Penningmeester: Simone Pekelsma
Bestuurslid: Fred Willems
Bestuurslid: Marleen de Grijf
Bestuursadviseur: Adriaan van Geest

Subsidie

De stichting ontvangt subsidie van Cultuur schakel en anonieme gevers

ANBI keurmerk

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.
Om aangewezen te worden als ANBI moet de instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • De instelling moet volledig gericht zijn op het algemeen nut. Dit moet onder andere blijken uit de statutaire doelstelling en de voorgenomen activiteiten.
 • De instelling moet met nagenoeg geheel van al haar activiteiten het algemeen belang dienen. Dit is de 90%-eis.
 • De instelling heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen.
 • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers mogen geen meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de instelling.
 • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • De instelling heeft een actueel beleidsplan.
 • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI, of aan een buitenlandse instelling die voor minimaal 90% gericht is op het algemeen nut. Voor een culturele ANBI geldt dat het batig liquidatiesaldo besteed moet worden aan een ANBI (of buitenlandse instelling die voor minimaal 90% gericht is op het algemeen nut) met een soortgelijk doel.
 • De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 • De instelling publiceert specifieke gegevens op een eigen of gemeenschappelijke website.   


De stichting geeft bij opheffing haar totale vermogen aan een andere ANBI instelling, te weten de Haagse Kunstkring. Gelukkig is van opheffing de komende jaren geen sprake. 

De oprichtingsakte is gedeponeerd bij Van Heeswijk Notarissen in Rotterdam.

Contact

Postadres:
Duinstraat 3
2584AV Den Haag

Het KvK nummer van de stichting is 55857345
Het bankrekeningnummer van de stichting is NL78 TRIO 0254 8311 17
Het BTW nummer van de stichting is NL851886346B01

info@haagsepassie.nl